Missió, Visió i Valors

Missió

Alpha Enginyeria de Telecomunicacions S.L. són creadors de solucions. La seva raó de ser és acompanyar i fer créixer el negoci del client amb la creació de projectes que portarà a l’èxit. La missió d’ésser d’Alpha Enginyeria de Telecomunicacions S.L., per tant, és la de construir negocis i oferir la solució més avantatjosa d’acord amb els objectius dels clients mitjançant tècniques innovadores i diferencials.

Visió

Alpha Enginyeria de Telecomunicacions S.L. ha d’esdevenir l’empresa de referència per al seu segment de mercat. És cabdal dotar a la marca de valor i reputació en línia per a poder mantenir-nos líders en aquesta nova línia de negoci que treballarem, un cop no suposi una proposta diferencial.

Valors

Basant-nos en l’essència més orgànica d’Alpha Enginyeria de Telecomunicacions S.L. i en el posicionament desitjat, cal determinar la selecció de valors de maca amb els que volen associar-nos.

Sempre en relació al nostre posicionament, els valors de la marca són:

  • TRANSPARÈNCIA
  • COMPROMÍS
  • ESPECIALISTA

Per tot això, Alpha Telecom Solutions és una empresa de telecomunicacions ubicada a Barcelona, experta i de confiança que, amb l’ajut de l’última tecnologia, soluciona qualsevol problema que puguin tenir els nostres clients.