Instalació de Claus a Mà

SERVICE OVERVIEW

 

Alpha Telecom Solutions té l’experiència i la capacitat necessària per a realitzar projectes o instal·lacions completes desenvolupades íntegrament per l’empresa. Sota el concepte “Claus a Mà” realitzem noves instal·lacions, ampliacions i modernitzacions d’instal·lacions ja existents.

 

 

Les garanties que oferim a Alpha Telecom Solutions en “Claus a Mà” són les següents:

  • Calendari fixat per al termini previst de l’entrega de la instal·lació.
  • Cost total del pressupost perfectament definit.
  • Qualitat d’equips i materials.
  • Posada en marxa de la instal·lació satisfactòriament.
  • As Built” complet i revisat.
  • Manuals i plans d’operació elaborats.
  • Comptar amb un equip d’enginyers experts en disseny de xarxes.

 

Si necessites contactar amb Alpha Telecom Solutions, ens podràs trobar al carrer Mallorca 1-23, planta 2, despatx 9B, Barcelona.