Informació Legal

Per complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (L .S.S.I.C.E.), a continuació us indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L.

CIF: B62593132

Inscripció al Registre Mercantil: Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33.817 Foli 0163 Full número 238.376, Inscripció 1.

Contacte: alpha@alphaenginyeria.com

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts així com noms, marques i bases de dades accessibles a les pàgines www.alphaenginyeria.com pertanyen a Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. (d’ara endavant el titular) i estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos.

En cap cas l’accés a les pàgines web www.alphaenginyeria.com implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de lempresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a lús personal i exclusiu de l’usuari, els quals sempre han d’exercir d’acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament, Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. us informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis de contacte s’inclouen en un fitxer automatitzat amb les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al Titular, sense previ consentiment explícit i s’utilitzaran únicament per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir informació sobre les activitats i serveis de www.alphaenginyeria.com.

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés i inequívoc que per al tractament de les dades recollides amb la finalitat prevista al paràgraf anterior s’efectuï a través d’un servidor ubicat en un datacenter, mitjançant la companyia Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L., les condicions de prestació del servei es troben a http://www.alphaenginyeria.es/

Igualment desitgem informar-vos que podreu exercir el dret d’accés, cancel·lació o rectificació enviant un escrit a Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L.c/Mallorca 1 2a planta despatx 9B, 08014 Barcelona, ​​o bé un correu electrònic a: alpha@alphaenginyeria.com

Política de tercers Google

Consultar la política de tercers a aquest enllaç: política de terceros de Google

Responsabilitat

El titular de la pàgina web www.alphaenginyeria.com no es fa responsable dels continguts dels enllaços ubicats en aquesta pàgina, segons el que estableix larticle 17 de la LSSICE.

Llei aplicable i jurisdicció Qualsevol relació entre el client/usuari i www.alphaenginyeria.com, es regirà per la legislació espanyola.

Publicació de dades

Els contractants de qualsevol dels serveis que ofereix www.alphaenginyeria.com autoritzen a publicar el seu nom a la nostra llista de clients i a mostrar els resultats obtinguts. La contractació dels serveis que s’exposen a la web suposa per part dels contractants l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades a aquesta Nota Legal.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L., totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas .

El lloc web d’Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Alpha, Enginyeria de Telecomunicacions S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del lloc web. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.